Personvern

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvordan behandler vi personopplysninger?

Alle personlige opplysninger du registrer hos oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg, enten via nettstedet, kommunikasjon du har godkjent eller appen, og vi lagrer ikke mer enn det vi må.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven. Her er krav til informasjonssikkerhet og internkontroll ivaretatt.

VG Lab er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du bruker våre tjenester. Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven.

Rettighetene dine

Vi har et personvernombud som skal sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt. Etter personopplysningsloven og GDPR artikkel 15-22 har du rett til:

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via e-post til hei@kupp.no. Du kan også ta kontakt via VG kundesenter. Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til e-postadressen vi har registrert på deg.

I tillegg til de registrerte personopplysninger har du rett til å be om innsyn i følgende:

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt på hei@kupp.no. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies), dersom du har godtatt dette i nettleseren din. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av nettleseren på datamaskinen din.

Informasjonskapsler og analyseverktøy

Informasjonskapslene lagres bare lokalt, og gir ikke Kupp / VG Lab tilgang til opplysninger om deg og din bruk ut over det som står beskrevet på denne siden. Sentry brukes til feilsøking om det oppstår feil på nettsiden, i appen eller i backend.

Vi benytter oss av analyseverktøyet Google Analytics på våre siden. Dette er kun brukt for å samle statistikk om bruker av nettstedet og kan ikke knyttes opp mot deg som person. Vi samler anonym statistikk for rapportering og videreutvikling.

Vi tar i bruk Facebook Pixel for å kunne benytte oss av Facebook sitt annonseringsverktøy og benytte oss av målrettet og relevant annonsering utenfor vår app og nettside.

Våre servere

Kupp backend setter en sesjons-cookie, en "husk meg"-sesjons-cookie, samt en XSRF-cookie.

Bruk av kupp.no uten informasjonskapsler

Du kan bruke kupp.no uten informasjonskapsler om du ønsker det. I innstillingene i nettleseren din kan du velge om, og eventuelt hvilke, nettsider som får lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin. Kupp skal likevel fungere fint for deg som bruker om du deaktiverer cookies hos oss.

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Vil du ha innsyn i eller slette opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via e-post: hei@kupp.no.